header

Selecteer de taal

facebook   twitter   youtube

DSC_03121.jpg
DSC_0136_1.jpg
DSC_0300.jpg
DSC_0287.jpg
DSC_0125.jpg
previous arrow
next arrow
PlayPause

Beleidsplan(Church policy) New Hope Christian Church te Deventer 2015

 

1.Introductie

-Geschiedenis van New Hope Christian Church .

-Afdelingen noemen en beschrijven (Kinderen ,Jeugd,vrouwen,mannen,koor,evangelisatie)

De Kerk heeft verschillende afdelingen met een leider aan het hoofd:

 

a.Kinderafdeling

De kinderen tussen 0 en 16 jaar gaan naar de zondagschool en volgen op een leuke en gezellige manier het Woord vanGod. De kinderen tussen 0 en 4 jaar gaan naar de Crèche.

Vanaf 4jaar zijn ze verdeeld in 3 leeftijdscategorieen waar ze in hun eigen groep het Woord van God leren en andere activiteiten doen zoals zingen ,dansen,toneel... Eph 6:3

b.Jeugd afdeling

De missie van deze jeugdafchdeling is het vertellen van heet Woord van God en een omgeving voor de jeugd creeren waar de kinderen zich thuis voelen . psm119:9 en 1th4:12

c .Vrouwenafdeling

De vrouwenafdeling houdt zich bezig met het sociale aspect van de Kerk zoals op kraambezoek gaan,koffie en thee klaarzetten,koken,alles schoon houden,etc.  Tit 2:4-5.  Ph.16:11

d. Mannenafdeling.

De mannenafdeling heeft als taak feesten voor bereiden ,logistiek ,en de Kerk schoonhouden.

e.   Koor 

De Koor is verantwoordelijk voor de muziekinstrumenten, ze bereiden de liedjes voor de erediensten.

f. Evangelisatie 

De Evangelisatie vindt plaats op verschillende plaats: in asielzoekerscentrum ,bij mensen thuis,in ziekenhuizen, etc...

 

 2.   Missie

De Missie van New Hope Christian Church( NHCC):

- Het goede nieuws van Jezus Christus verkondigen

- Evangelisatie

- Eenheid van de Kerk onderwijzen

- Vrede 

3.   Visie

  Als leden en Lichaam van NHCC is onze visie de evangelisatie verkondigen.(Mat 28:18-19)

- God

- Kerk

4.  Doelstellingen

Onze doelstellingen bestaan uit de kinderen van God bij te vergaderen,de leer van de apostelen aan te moedigen.

En niet allen voor dat volk ,maar omdat Hij ook de kinderen Gods,die verstrooid waren,tot een zou vergaderen(Jn 11:52)

En zij waren volhardende in de leer van apostelen ,en in de gemeenschap ,en in de breking des broods ,en in de gebeden(Hand 2:42)

5.   Activiteiten 

a.   Erediensten

     De Eredienst,waarin we same bijeen zijn is het hart van de gemeente. 

     Elke Zondag tussen 13.30 uur en 17.30 uur komen wij bij elkaar om te vieren ,te bieden ,God prijzen ,dansen..

 

1.  Bediening van de Doop.

Er is ook de gelegenheid om de leden te laten dopen tijden de dienst .

Degene die dat vragen eerst een doopcatechese. De Doop vindt plaats in het Zwembad in Deventer .

 

2     Avondmaal.

   Een keer per maand vindt de Avondmaal plaats .Alle leden die gedoopt zijn mogen aan de avondmaal deelnemen .

 

b.  Pastorale bezoeken

   De oudsten bezoeken regelmatig leden van de Kerk of andere mensen die meer informatie willen over de Kerk.

 

C. Interne opleiding van leiders van de afdelingen

  De leiders van de afdelingen volgen regelmatig een cursus over leidersschaap om zo goed mogelijk hun taken te vervullen .

 

6.  Financiele beleid 

    De Kerk krijgt haar inkomsten middels collectes en giften. Het geld is bestemd voor de activiteiten van de Kerk.